STOP MADSPILD

Produkter i kategorien "Stop Madspil" er varer, der er tæt på "Bedst før" datoen. "Bedst før" datoen er anført under hvert produkt individuelt. Varerne fejler ingenting, men vi vælger at sælge dem til nedsat pris netop for at undgå at skulle smide dem ud. Mad mærket med "Bedst før" kan sagtens spises efter denne dato, der skal du bruge din sanser til at afgøre det, hvorimod mad mærket med ”Sidste anvendelsesdato” ALTID skal smides ud efter denne dato.